Mravčie kráľovstvo v nemocnici

Spoločníkmi detí na detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante sú oddnes veselí mravčekovia. Občianske združenie Osmijanko tam práve dnes otvorilo ďalší detský kútik na Slovensku. Opäť s podporou svojich sponzorov- zdravotnej poisťovne DÔVERA a Nadácie SPP. 

Združenie Osmijanko vzniklo v roku 2005 a jeho cieľom je humanizovať prostredie detských oddelení nemocníc zriaďovaním detských kútikov. Pomáha tak deťom zvládnuť pobyt v nemocnici. V stredu 14. júla 2010 združenie za prítomnosti povereného výkonného riaditeľa galantskej nemocnice MUDr. Jána Stratinského a primára detského oddelenia MUDr. Miroslava Ilavského otvorilo už v poradí 24. detský kútik. Jeho motívom je Mravčie kráľovstvo. Na deti v ňom čakajú hračky, zvieratká, knižky, a to všetko v obklopení veselých farieb a detského nábytku.

„Som nesmierne rada, že sa nám podarilo zrealizovať ďalší detský kútik, veríme, že nielen odborná zdravotná starostlivosť, ale aj psychická pohoda a prostredie, v ktorom liečebný proces prebieha, napomáha k uzdraveniu pacienta, preto sme radi, že toto Mravčie kráľovstvo, plné hračiek , knižiek, veselých farieb bude pomáhať chorým deťom k rýchlejšiemu uzdraveniu,“ povedala pri otvorení kútika riaditeľka Osmijanka Jana Pecsérke-Kubranská.

„Sme vďační združeniu Osmijanko a partnerom projektu za skrášlenie priestorov detského oddelenia, čím sa spríjemní pobyt našich pacientov počas hospitalizácie,“ reagoval MUDr. M. Ilavský, primár detského oddelenia.

Medzi partnerov projektu patrí aj zdravotná poisťovňa DÔVERA. Združenie Osmijanko podporuje už štvrtý rok. „Zdravotná poisťovňa DÔVERA nielen zabezpečuje a prepláca zdravotnú starostlivosť, ale aj pomáha v rámci verejnoprospešných aktivít. Medzi ne patrí aj podpora zakladania detských kútikov v nemocniciach, ktoré malým pacientom pobyt v nemocnici aspoň trochu uľahčia a spríjemnia. Želáme všetkým deťom v galantskej nemocnici, aby im kútik robil radosť a pomohol im v rýchlom uzdravení a návrate domov, povedala PR manažérka DÔVERY Zuzana Horníková.