Detský kútik v UNM od Osmijanka

Malí pacienti na detskom psychiatrickom oddelení v martinskej univerzitnej nemocnici sa od dnešného dňa majú kde hrať. Združenie Osmijanko im zariadilo detský kútik.

MARTIN. Detský pacient zvláda nemocničné prostredie o niečo ťažšie ako dospelý. Združenie Osmijanko už päť rokov zriaďuje v nemocniciach po Slovensku detské kútiky. „Snahou je vybudovať niečo, čo je deťom blízke, čo im pripomína detskú izbu, kde zabudnú na tie svoje boliestky a tým pádom aj liečebný proces im zbehne rýchlejšie,“ uviedla riaditeľka združenia Jana Pecsérke Kubranská.

V detskom kútiku sa budú hospitalizované deti nielen hrať, ale aj učiť. „Na detskej psychiatrii je aj režimová liečba detí, ktorá zahŕňa aj vzdelávanie,“ uviedol primár Detskej psychiatrie I. Ondrejka. „Inovované priestory uľahčujú prácu nielen sestrám, pedagógom, ale spríjemnia pobyt deťom v škole,“ dodal. Otvorenie učebno-herného kútika spestrili zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors.

Zariadenie detského kútika stálo 3 000 eur, podieľala sa na ňom aj zdravotná poisťovňa Dôvera. V miestnosti vymenili nábytok, doplnili hračky i knihy.

Oddelenie detskej psychiatrie má kapacitu 10 lôžok, ročne tu hospitalizujú v priemere 200 pacientov nielen z nášho regiónu. Zahŕňa diagnostiku a liečbu psychických chorôb detí a adolescentov do 18 rokov v celom spektre diagnóz pedopsychiatrie. Osobitnú pozornosť venujú diagnostike a liečbe hyperkinetickej poruche ADHD aj v štádiu komplikácií. Druhou doménou pracoviska je diagnostika a liečba efektívnych porúch u maloletých a tiež psychotických porúch. Treťou doménou sú autistické poruchy v detstve.

Dnes slávnostne prestrihli pásku na ďalšom detskom kútiku od Osmijanka v Univerzitnej nemocnici v Martine jeho riaditeľka Jana Pecsérke Kubranská a primár Psychiatrickej kliniky UNM Igor Ondrejka.

Na otvorenie detského kútika pre deti na detskom psychiatrickom oddelení v UNM prišli prestrihovať pásku aj klauni z občianskeho združenia Clowndoctors. FOTO: AUTORKA

Rozosmiali nielen deti, ale aj dospelých. Na snímke s riaditeľkou Združenia Osmijanko Janou Pecsérke Kubranskou. FOTO: AUTORKA

V detskom kútiku deti nájdu knihy i hračky. Celá izbička má tiež nový nábytok. FOTO: AUTORKA