Osmijanko uľahčuje deťom pobyt v nemocnici (Regionálne noviny)

Liptovský Mikuláš - Združenie Osmijanko slávnostne odovzdalo do používania deťom kútik na detskom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. „Uvedomujeme si vplyv psychického stavu chorého dieťaťa, odlúčeného od domova, na jeho uzdravenie. Preto sa Združenie Osmijanko zameralo na vytváranie detských kútikov v nemocniciach,“ vysvetľuje riaditeľka združenia Jana Kubranská. Vybavenie detských kútikov je také, aby vyhovovalo deťom rôzneho veku a pomáhalo im spríjemniť chvíle počas hospitalizácie. Miestnosti sú vymaľované detskými motívmi, zariadené plastovým nábytkom, vybavené hračkami, knižkami, počítačom, televízorom, DVD a VHS prehrávačom. Deti tak aspoň na chvíľku môžu zabudnúť na svoje bolesti.

zdroj: http://www.regionalnenoviny.sk/clanok_tlac.asp?cl=2611035