>> NOVINKY <<

27.06.2016
Nová multifunkčná miestnosť už služi v Galante deťom.  Viac...

27.06.2016
Nová multifunkčná miestnosť už služi v Galante deťom.  Viac...

12.08.2015
Ružomberok sa rozžiaril farbami.  Viac...

12.06.2015
Klinika detskej chirurgie sa rozžiarila farbami.  Viac...

18.09.2014
Rozprávkový les v žiarskej nemcnici  Viac...>> hlavní sponzori <<


Dve percentá z dane na Pravda.sk

Úvod

     Väčšina z nás sa už niekedy zaoberala myšlienkou vykonať niečo zmysluplné, niečo, čo po nás zostane a bude prínosom pre ostatných. Z takéhoto dôvodu sme  tu aj my, občianske združenie Osmijanko, aby svojou činnosťou pomáha tam, kde to naozaj treba, deťom v nemocniciach, deťom v detských domovoch, deťom, ktoré chcú vykonávať tú najprirodzenejšiu detskú činnosť – hru.   Občianske združenie Osmijanko bolo založené v júli 2005 s cieľom realizovať svoje aktivity v nasledovných oblastiach:

  • humanizácia zdravotníckych zariadení so zameraním na detské oddelenia,
  • zavádzanie efektívnej motivácie s cieľom dosahovať lepšie študijné výsledky u detí v detských domovoch,
  • humanizácia verejných priestranstiev so zameraním na oddych a relax detí.

Našou víziou do budúcna je:

  • pôsobiť v oblasti humanizácie zdravotníckych zariadení v celoslovenskom meradle,
  • inicializovať pôsobenie občianskych aktivít s cieľom zatraktívniť verejné priestranstvá vybudovaním priestorov pre oddych a relax detí,
  • spolupracovať s ďalšími organizáciami s cieľom rozvíjať činnosť na podporu školstva a zdravotníctva na Slovensku.

Je radosť niekomu pomôcť, a preto vďaka všetkým, ktorí sa rozhodli naše projekty podporiť.